Presenteras av xpectum
xpectum - onlinekurser
Foto: xpectum

Allt lättare att utbilda sig med digitala kurser

Att utbilda sig har alltid haft ett stort värde och med dagens digitala utbildningar kan man göra detta med stor flexibilitet. Ett företag som har erbjudit distansutbildningar i över 20 år är xpectum AB, som nu ser att trenden ökar allt mer.

Allt från privatpersoner till företag med interna utbildningar har under de senaste åren börjat inse de många fördelarna med digitala kurser och utbildningar. Vi pratade med Erik Mossfeldt på xpectum AB som berättar lite mer om vikten av utbildning samt hur effektivt det är med digitala utbildningar på distans.

Stor flexibilitet

Den största fördelen med att utbilda sig digitalt är att man kan studera oberoende av tid och rum, man undviker transporter och schemapusslande. Man bestämmer själv när man ska sätta sig framför datorn. På detta vis kan man anpassa studierna efter sin vardag istället för tvärtom.

– En utbildning är en av de bästa investeringarna man kan göra för sig själv och en digital utbild-ning är ett modernt sätt att stärka sin kompetens. Utbildningarna är väldigt flexibla och du be-stämmer själv i vilken takt du vill studera, säger Erik.

Leds av en handledare

Hos xpectum får varje student en handledare som stöttar och ser till att man har guidning längs hela vägen. Handledaren kan, förutom att agera bollplank, hjälpa till med planeringen av studierna och se till att man håller tidsplanen.

– Distansstudier innebär ett stort eget ansvar och även om studiematerialet är väldigt pedagogiskt så är det skönt att ha en fysisk person att kontakta om man skulle köra fast, säger Erik.

Ekonomi och juridik

xpectum AB har specialiserat sig på utbildningar inom ekonomi och juridik men har även kurser inom språk och personlig utveckling. De utbildningar som är särskilt populära är de som leder till en certifiering, t ex certifierad redovisningsekonom och certifierad ekonomiassistent. Xpectum AB har sedan länge ett samarbete med FAR. Via denna branschorganisation för revisorer och redo-visningskonsulter har man som student möjlighet till en certifiering vid avklarad utbildning.

– Våra utbildningar är mer komprimerade än traditionella och gör att man på ett effektivt sätt kan utbilda sig när som helst i livet utan att göra större avbrott i sin vardag, avslutar Erik.

xpectum AB är medlem i Sveriges auktoriserade utbildningsföretag, SAUF, och har mångårig erfa-renhet av att producera kvalitativa distansutbildningar. På webbsidan finns mer information om kursutbud och hur man går till väga.