Presenteras av Arbetsrättsbyrån
Arbetsrättsbyrån - Arbetsrätt
Foto: Arbetsrättsbyrån

Allt vanligare att anställda får gå på dagen

En 32-åring som avskedats på stående fot är bara ett av ökade antal fall där en anställd får lämna sin arbetsplats omgående. Ofta handlar det om människor som inte är fackligt anslutna och därför särskilt utsatta.

Arbetsrättsbyrån - Logotyp

Advokat Jerker Öhrfeldt på Arbetsrättsbyrån i Stockholm har specialiserat sig på ärenden som handlar om uppsägnings- och avskedsärenden samt diskrimineringsärenden i arbetslivet. Han förklarar att det idag har blivit allt vanligare med avsked där folk få gå hem på dagen.

– Många hamnar på bar backe, vilket är olyckligt. Då kanske man drar sig för att driva en kostsam tvist. Men även om man inte är fackligt ansluten så finns det hjälp att få, förklarar Jerker.

Staten går in

Anledningar till att bli uppsagd på dagen varierar men ofta handlar anklagelserna mycket om olovlig frånvaro, misskötsamhet eller illojalitet mot arbetsgivaren. Om man hamnar i en sådan situation bör man omedelbar kontakt med någon sakkunnig eftersom det är korta preskriptionstider i dessa ärenden.

Är man fackligt ansluten kan de bekosta ett juridiskt ombud. Är man inte ansluten till ett fackförbund, arbetstagarorganisation eller av andra anledningar inte får den hjälp man har förväntat sig, kan man anlita någon som är specialiserad på arbetsrätt.

Arbetsrätt är ett komplext område varpå man behöver någon som kan driva ärendet. Vid avskedande blir man av med sin inkomst och i regel kan då staten hjälpa till att betala arvodet. Arbetstagaren behöver bara bekosta en rådgivningstimme där man tittar på möjligheten att få rättshjälp tillsammans med en advokat.

– Advokaten hjälper arbetstagaren att förhandla med tidigare arbetsgivare, alternativt driva processen i domstol. Målet är alltid att få någon form av förlikningsbelopp, avgångsvederlag eller skadestånd. Det är något som vi kan hjälpa till med, säger Jerker Öhrfeldt.

Tittar på inkomstförhållanden

Arbetsrättsbyrån inleder rådgivningen med att titta på inkomstförhållanden för att ha som underlag till självrisk. Det beror helt på ens situation. Har man haft riktigt hög lön eller har en stor förmögenhet kan det bli svårare att få rättshjälp. Har man däremot haft lägre lön eller skulder bakom sig är det mer regel än undantag att man får hjälpen beviljad. Nästan i samtliga fall når Arbetsrättsbyrån en förlikning åt sina klienter.

Idag hjälper Arbetsrättsbyrån personer över hela Sverige med arbetsrättsliga frågor. Besök www.arbetsrattsbyran.se för att läsa mer om hur Arbetsrättsbyrån bistår både enskilda arbetstagare och arbetsgivare i alla sorters arbetsrättsliga ärenden.