Testamente - Vasa Bouppteckningsbyrå

Testamente – bästa gåvan till nära och kära

Det finns många anledningar till att människor inte skriver testamente men troligtvis är det själva tanken på att dö som avskräcker. Framförallt kommer man ju inte dö nu. Eller? Tack och lov vet vi inte när vi kommer dö och just därför är ett testamente den bästa gåvan du kan ge dina nära och kära. Att skriva testamente är något som är till fördel för alla, oavsett om ens arv ska gå till ens barn eller en välgörenhetsorganisation. Genom ett testamente kan man bestämma hur ett arv ska fördelas, vilket kan underlätta betydligt för alla kvarlevande den dagen man går bort. Bästa gåvan För de som har barn kan man göra sitt arv till enskild egendom så att de inte behöver...
Vårdnad - familjerätt

Så fungerar växelvist och stadigvarande boende

Boendet är ofta kärnan i många vårdnadstvister och efter vårdnadsreformen 1998 infördes två boendebegrepp som idag blivit norm. Advokaten Jan Urwitz som har lång erfarenhet inom familjerätt förklarar vilka konsekvenser förändringarna i Föräldrabalkens 6:e kapitel får i dagens tvister. Det finns många missuppfattningar kring vad vårdnad är och begreppet blandas ofta ihop med boende och umgänge, men vårdnad är i dag framförallt juridiskt ansvar över ett barn. Även domstolarnas syn på vårdnad har förändrats som gått från att tidigare ofta löst upp vårdnaden till att arbeta för att bibehålla den gemensamma vårdnaden. Jan har arbetat med familjerätt och vårdnadstvister sedan 1980-talet och har tydligt sett hur lagstiftarens och domstolarnas syn förändrats. Boendet har hamnat i större fokus i Föräldrabalkens 6:e kapitel...
Begravningsbyrån Humana

Våga prata om begravningar

De flesta av oss behöver vid någon punkt i livet kontakta en begravningsbyrå. När en närstående går bort påbörjas en svår tid av sorgebearbetning och många ställs helt oförberedda inför planerandet av en begravning. Begravningar är för många ett känslosamt och tabubelagt ämne. Som resultat är kunskapen generellt sett väldigt låg om hur en begravning arrangeras, vad som förväntas av en anhörig samt vilka val som måste göras. Att ställas inför alla dessa val kan vara påfrestande och jobbigt för de anhöriga. En lärorik kopp te Carolina Lachmann, grundare av Begravningsbyrån Humana, upptäckte att folk helst inte vill tänka på något som har med död och begravning att göra och helst undviker ämnet fram tills dagen då det blir oundvikligt. Hon har...