Hem Taggar Advokatbyrå Jan Urwtiz

Advokatbyrå Jan Urwtiz

Vårdnad - familjerätt

Så fungerar växelvist och stadigvarande boende

Boendet är ofta kärnan i många vårdnadstvister och efter vårdnadsreformen 1998 infördes två boendebegrepp som idag blivit norm. Advokaten Jan Urwitz som har lång erfarenhet inom familjerätt förklarar vilka konsekvenser förändringarna i Föräldrabalkens 6:e kapitel får i dagens tvister. Det finns många missuppfattningar kring vad vårdnad är och begreppet blandas ofta ihop med boende och umgänge, men vårdnad är i dag framförallt juridiskt ansvar över ett barn. Även domstolarnas syn på vårdnad har förändrats som gått från att tidigare ofta löst upp vårdnaden till att arbeta för att bibehålla den gemensamma vårdnaden. Jan har arbetat med familjerätt och vårdnadstvister sedan 1980-talet och har tydligt sett hur lagstiftarens och domstolarnas syn förändrats. Boendet har hamnat i större fokus i Föräldrabalkens 6:e kapitel...