Presenteras av Begravningbyrån Humana
Begravningsbyrån Humana
Foto: Humana

Våga prata om begravningar

De flesta av oss behöver vid någon punkt i livet kontakta en begravningsbyrå. När en närstående går bort påbörjas en svår tid av sorgebearbetning och många ställs helt oförberedda inför planerandet av en begravning.

Begravningar är för många ett känslosamt och tabubelagt ämne. Som resultat är kunskapen generellt sett väldigt låg om hur en begravning arrangeras, vad som förväntas av en anhörig samt vilka val som måste göras. Att ställas inför alla dessa val kan vara påfrestande och jobbigt för de anhöriga.

En lärorik kopp te

Carolina Lachmann, grundare av Begravningsbyrån Humana, upptäckte att folk helst inte vill tänka på något som har med död och begravning att göra och helst undviker ämnet fram tills dagen då det blir oundvikligt. Hon har också lagt märke till osäkerheten kring vilka valmöjligheter som finns. Därför välkomnar hon alla som är intresserade på ”tebjudning – begravning något att tala om”.

Tebjudning Begravningsbyrån Humana
Sällskapliga tebjudningar avdramatiserar ämnet

– Vi upplever att man inte gärna pratar om begravningar på eget initiativ, men när möjligheten ges har man väldigt många frågor. Det är nästan som att öppna en ventil.
Genom våra tebjudningar vill vi öppna för samtal om begravning på ett lättsamt och opretentiöst sätt. Man får möjlighet att ställa frågor och dela med sig av tankar och idéer, berättar Carolina vidare.

Tebjudningarna formas efter vilka som kommer. Carolina önskar avdramatisera ämnet och göra det till något alla kan tala om. Att en tebjudning ofta är väldigt trevlig, beror troligen på att man talar om personliga saker och känslor kring ett svårt ämne.

Genom att bjuda in till dessa sällskapliga tebjudningar så önskar Carolina att avdramatisera ämnet och göra det till något alla kan samlas och tala om. En tebjudning är ofta väldigt trevlig, mycket pga man talar om personliga saker och känslor kring ett svårt ämne.

Att vara förberedd och informerad ger ett lugn inför en kommande begravning. Det gör en också till en bättre beställare den dagen då man själv ska arrangera en begravning. Ju mer man vet desto mer kan man förbereda sig samt veta vad man vill ha. I många fall lämnas man annars i begravningsbyråns händer. I sådana lägen är det som byrå väldigt viktigt att vara lyhörd.

Vackert, värdigt, prisvärt

En begravning kan vara vacker och värdig oberoende av vad den kostar. En begravning kan vara hur påkostad som helst. Men priset kan vara en känslig och oroande faktor för många som kanske inte har så mycket pengar att spendera på en begravning. Carolina vet det och är därför mån om att öppet visa sin prislista med flera olika alternativ.

Det är värdefullt för kunden att information om priserna finns öppet och tillgängligt för att kunna jämföra och välja i lugn och ro.

-Ofta vågar man inte fråga vad det kostar. ”Pris? Man kan väl inte prata om pris?” Men man ska absolut inte vara rädd för att fråga vad det kostar. Vår uppgift är att känna av kunden och presentera vilka valmöjligheter som finns utan att lägga några värderingar i det, berättar Carolina.

Carolina berättar vidare att kunderna kan göra mycket själva – om de vill. Det kan vara en viktig del av sorgearbetet. Tex kan man ordna kistdekoration eller buketter själv, kanske vill man ha blommor från den avlidnes egen trädgård? Programblad går också mycket väl att formge på egen hand.

Självklart kan vi ordna allt, men vi upplyser kunden alltid om vilka valmöjligheter som finns och att man har möjlighet att utforma ceremonin på sitt eget personliga sätt, förklarar Carolina.

En personlig byrå

Begravningsbyrån Humana vill vara en personlig byrå, något man snabbt märker när man besöker dem. Lokalerna ger ett hemtrevligt intryck och personalen är mycket mån om att man ska känna sig välkommen, detta för att skapa en mer naturlig och avspänd relation med kunden. Under en begravningsprocess möter du samma begravningsentreprenör, eller begravningsarrangör som Carolina hellre vill kalla det, från första kundmötet, under begravningsceremonin och på eftersamtalet.

Eftersamtal

Eftersamtal bjuds man in till någon vecka efter begravningen. Vi tror att det är viktigt att följa upp och samtala om det som kunden behöver prata om. Det kan handla om hur man upplevde ceremonin och minnesstunden eller om hur man går vidare i livet. Vi kan också hjälpa till att vägleda den som behöver hjälp med sin sorgebearbetning.

Begravningsbyran Humana Löv– Min drivkraft är att försöka göra det bästa möjliga i en svår situation. Mitt intresse för människor och att skapa goda relationer gör att detta är ett fantastiskt jobb för mig. Det handlar om att avsätta tid, ta sig tid att möta varje människa där den befinner sig just nu, avslutar Carolina intervjun med.

Läs gärna mer om företaget på www.begravningsbyranhumana.se. Där kan ni också boka in en gratis tebjudning och läsa vidare om Begravningsbyrån Humanas verksamhet.